Zgodnie z aktualnym stanem prawnym właściwość rewirów komorniczych pokrywa się z właściwością sądów rejonowych, przy których działają komornicy. Z uwagi zatem na fakt, iż w jednym rewirze może działać kilku komorników, wybór jednego z nich - jako właściwego - przysługuje wierzycielowi. Nadto wierzyciel może wybrać do prowadzenia sprawy innego komornika (tj. z innego rewiru - w tym także z innego sądu apelacyjnego). Niemniej jednak koszty działania komornika poza jego rewirem - diety, koszty przejazdu, noclegu komornika i innych osób uczestniczących w czynnościach - ponosi bezzwrotnie wierzyciel. Kosztami tymi organ egzekucyny nie może postanowieniem obciążyć dłużnika.

Dane teleadresowe komorników sądowych okręgu warszawskiego, warszawsko-praskiego, ostrołęckiego oraz płockiego (apelacja warszawska) dostępne do stronie www.izba.warszawska.komornik.pl

Dane teleadresowe komorników sądowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie http://www.komornik.pl/wyszukiwarka.php3