NINIEJSZA WYSZUKIWARKA
pozwala określić właściwość tutejszego Komornika Sądowego

Dzięki poniższej wyszukiwarce możliwe jest także uzyskanie informacji o pozostałych rewirach i kancelariach komorniczych w Warszawie.
W obecnie obowiązującym stanie prawnym - tj. od 28.12.2007 r. - rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, zaś w rewirze może działać więcej niż jeden komornik. Tym samym Wierzycielowi przysługuje wybór nie tylko spośród komorników działających przy danym sądzie, ale - z powołaniem się na art. 8 uksie - także działających przy innym sądzie.
Dane kancelarii pochodzą z Biuletynu Informacji Publicznej Sądów Okręgowych w Warszawie

Prosze wpisać nazwę szukanej ulicy w pole poniżej
   
Proszę wprowadzić minimum 3 pierwsze litery nazwy szukanej ulicy...